Guangdong Hongming Intelligent Joint Stock Co.,Ltd

位置:首页 > Contact

Guangdong Hongming Intelligent Joint Stock Co., Ltd.
Tel: 0086-769 -22187142
Fax: 0086-769 -22187699
Company Homepage: www.dghongming.com
E-mail: liruivs@dghongming.com

Address: Niushan Qiantou Xinxing Industry Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Dongguan Hongming Machinery Co., Ltd.Dongguan Hongming Machinery Co., Ltd.